Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-50 z celkem 140.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
347(075.8)
Fiala, Josef, 1953-
Občanské právo hmotné /
2009
1
KN
347(075.8)
Knappová, Marta
Občanské právo hmotné.
2/3
2005
1
KN
347(075.8)
Dvořák, Jan, 1950 květen 24.-
Občanské právo hmotné.
2.
2016
1
KN
347.9(075.8)
Stavinohová, Jaruška, 1950-
Občanské právo procesní :
1998
1
KN
347(075.8)
Dvořák, Jan, 1950 květen 24.-
Občanské právo hmotné.
1.
2013
1
KN
347(075.8)
Dvořák, Jan, 1950 květen 24.-
Občanské právo hmotné.
3.
2015
1
KN
347(075.8)
Dvořák, Jan, 1950 květen 24.-
Občanské právo hmotné.
1.
2016
1
KN
347
Raban, Přemysl, 1949-
Občanské právo hmotné :
2013
1
KN
347(075.8)
Knappová, Marta
Občanské právo hmotné.
1/1-2
2005
1
KN
347(437.3)
Janků, Martin, 1955-
Nové občanské právo v kostce :
2014
1
KN
347(075.8)
Hurdík, Jan
Občanské právo hmotné :
2013
1
KN
347
Eliáš, Karel, 1955-
Občanské právo pro každého :
2013
2
KN
347(075.8)
Knappová, Marta
Občanské právo hmotné.
3/4-6
2007
1
KN
347(075.8)
Občanské právo hmotné.
1.
2002
1
KN
347.9(075.8)
Stavinohová, Jaruška, 1950-
Občanské právo procesní :
1997
1
KN
347.44 PK
Škárová, Marta, 1948-
Vzory smluv a podání :
2014
1
KN
347
Zuklínová, Michaela, 1949-
Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb :
2013
1
KN
364-78(075.8)
Janotová, Magda
Mediace /
2014
1
KN
347.991(73)
Kust, Jan
Nejvyšší soud USA /
2013
1
KN
347
Škola Občanského juda :
4.
2003
1
KN
347.6
Novotný, Petr, 1966-
Nový občanský zákoník.
2014
1
KN
347.725
Hejda, Jan, 1975-
Akciová společnost /
2014
1
KN
347.4
Novotný, Petr, 1966-
Nový občanský zákoník.
2014
1
KN
347.65
Novotný, Petr, 1966-
Nový občanský zákoník.
2014
1
KN
343
Kamlach, Milan
Mezinárodní spolupráce v trestním a občanskoprávním řízení /
1990
1
KN
347
Škola Občanského juda :
2000
1
KN
347
Škola Občanského juda :
2.
2000
1
KN
347
Škola Občanského juda :
3.
2001
1
KN
347.2
Novotný, Petr, 1966-
Nový občanský zákoník.
2014
1
KN
347
Novotný, Petr, 1966-
Nový občanský zákoník.
2014
1
KN
347.23/.24
Novotný, Petr, 1966-
Nový občanský zákoník.
2014
1
KN
347(437.3)
Rýdlová, Jarmila
Právní minirádce pro život /
2017
1
KN
347.77/.78(437.3)
Jakl, Ladislav
Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana /
2014
1
KN
347
Nový občanský zákoník pro podnikání
2014
1
KN
347
Tintěra, Tomáš
Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku /
2013
1
KN
347
Korbař, Martin
Majetkoprávní vztahy v běžném občanském životě /
1997
1
KN
347.2
Zuklínová, Michaela, 1949-
Věcná práva v kostce /
2014
1
KN
347.214.2
Katastr nemovitostí, zeměměřičství, pozemkové úpravy a úřady :
2013?
1
KN
34
Benátčanová, Pavla, 1961-
Neznalost zákona neomlouvá :
2003
2
KN
347.952(075.8)
Schelleová, Ilona, 1954-
Exekuce /
2008
1
KN
347
Nový občanský zákoník pro každého :
2014
2
KN
342.72/.73
Plecitý, Vladimír, 1954-
Problematika ochrany osob a majetku z pohledu soukromého a veřejného práva /
2010
1
KN
172.1
Občanské ctnosti :
1995
2
KN
347.952
Schelleová, Ilona, 1954-
Jak vymáhat dluhy právní cestou /
2002
1
KN
349.2
Stránský, Jaroslav
Nový občanský zákoník a pracovní právo :
2014
1
KN
347
Občanský zákoník :
2013
1
KN
340(075.8)
Janků, Martin, 1955-
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult /
2013
2
KN
347
Hájek, Daniel
Vzory smluv pro podnikatelskou praxi /
2015
1
KN
347(437)
Januš, Jan
Kurz právní sebeobrany /
2016
1
KN
347.2
Spáčil, Jiří, 1953-
Sousedská práva podle nového občanského zákoníku /
2015
1

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]