Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-50 z celkem 192.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
342.9(075.8)
Horzinková, Eva, 1951-
Správní právo :
2009
1
Dostupné
KN
342.9(4)(075.8)
Pomahač, Richard, 1953-
Evropské správní právo
2012
1
Dostupné
KN
342.9(075.8)
Sládeček, Vladimír, 1954-
Obecné správní právo
2009
1
Dostupné
KN
342.9(075.8)
Sládeček, Vladimír, 1954-
Obecné správní právo
2013
1
Vypůjčené
KN
342.9(075)
Skulová, Soňa, 1956-
Správní právo procesní
2005
1
Dostupné
KN
342.9(075.8)
Horzinková, Eva, 1951-
Správní právo procesní
2015
1
Vypůjčené
KN
342.9(075.8)
Horzinková, Eva, 1951-
Správní právo procesní
2010
1
Dostupné
KN
342.9(075.8)(437)
Lukeš, Zdeněk, 1910-1991
Československé správní právo :
1981
1
Dostupné
KN
352/354:342.9(075.8)
Průcha, Petr, 1949-
Veřejná správa a správní právo
2014
1
Dostupné
KN
342.9(075)
Hendrych, Dušan, 1927-
Správní právo :
2012
1
Vypůjčené
KN
342.9(075.8)
Sládeček, Vladimír, 1954-
Správní právo :
2011
1
Dostupné
KN
342.9(075.8)
Horzinková, Eva, 1951-
Správní právo hmotné :
2010
1
Dostupné
KN
342.9(075.8)
Skulová, Soňa, 1956-
Správní právo procesní
2020
1
Dostupné
KN
342.9.(075.8)
Hendrych, Dušan, 1927-
Správní právo :
2016
1
Vypůjčené
KN
342.9
Svoboda, Petr, 1974-
Ústavní základy správního řízení v České republice :
2007
1
Dostupné
KN
342.9(075.32)
Masařík, Jiří
Správní právo :
2005
1
Dostupné
KN
342.7
Mezinárodní dokumenty o lidských právech a humanitárních otázkách
1989
4
Dostupné
KN
342.4(437.6)=162.4
Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd
2013
1
Dostupné
KN
342.7
Člověk a lidská práva :
1969
2
Dostupné
KN
M 342.4(437.3)
Ústava České republiky :
2003
1
Dostupné
KN
342.7
Listina základních práv Evropské unie
2005
1
Dostupné
KN
342.7
Úmluva o právním postavení uprchlíků
1993
4
Dostupné
KN
342.7
Všeobecná deklarace lidských práv a související dokumenty
1993
3
Dostupné
KN
342.7
Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
1993
2
Dostupné
KN
342.4(437)(091)
Flegl, Vladimír
Ústavní základy Československé socialistické republiky :
1981
2
Dostupné
KN
342.7
Úmluva o ochraně lidských práv a svobod a související dokumenty
1993
3
Dostupné
KN
342.7(4)
Šišková, Naděžda
Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii
2008
1
Dostupné
KN
061.1(4)
Evropská unie
Smlouva o Ústavě pro Evropu
2005
1
Dostupné
KN
342.727
Bedford, Carmel
Případ Rushdie :
1997
1
Dostupné
KN
342.924
Adamec, Stanislav, 1938-
Vzory správních úkonů podle správního řádu s poznámkami
1998
1
Dostupné
KN
342(075.8)
Klíma, Karel, 1951-
Ústavní právo
1995
1
Dostupné
KN
342.9
Červený, Zdeněk
Přestupkové právo :
2008
1
Dostupné
KN
342(075.8)
Klíma, Karel, 1951-
Ústavní právo
2010
1
Dostupné
KN
342(437)"196/198"
Jičínský, Zdeněk, 1929-2020
Právní myšlení v 60. létech a za normalizace
1992
1
Dostupné
KN
342(091)(075.8)
Kincl, Jaromír, 1926-1993
Všeobecné dějiny státu a práva
1983
1
Dostupné
KN
342
Zouhar, Jan, 1949-
Základy teorie státu a práva :
1993
1
Dostupné
KN
342.4(437)(091)
Zdobinský, Stanislav, 1927-2010
Československá ústava - historie a současnost
1989
3
Dostupné
KN
342(1-66)(091)(075.8)
Vlček, Eduard, 1940-
Dějiny státu a práva socialistických zemí
1983
1
Dostupné
KN
342
Gronský, Ján, 1928-
Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa.
3.
2004
1
Dostupné
KN
342
Gronský, Ján, 1928-
Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa.
2/B
2002
1
Dostupné
KN
342
Gronský, Ján, 1928-
Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa.
2/A
2002
1
Dostupné
KN
342(437)(091)
Vaněček, Václav, 1905-1985
Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945
1976
2
Dostupné
KN
342.72/.73
Plecitý, Vladimír, 1954-
Problematika ochrany osob a majetku z pohledu soukromého a veřejného práva
2010
1
Dostupné
KN
342(437)(075.8)
Klíma, Karel, 1951-
Praktikum českého ústavního práva
2009
1
Dostupné
KN
342
Mates, Pavel, 1947-
Evidence, informace, systémy :
1997
1
Dostupné
KN
342
Blahož, Josef, 1932-
Formy vlády a lidská a občanská práva v kapitalistických státech
1981
1
Dostupné
KN
342.53(437.1)
Jičínský, Zdeněk, 1929-2020
Vznik České národní rady v době Pražského jara 1968 a její působení do podzimu 1969
1990
1
Dostupné
KN
342.4(437.3)(075.8)
Nolč, Jiří, 1947-
Ústava České republiky v otázkách a odpovědích
2004
3
Dostupné
KN
342(73+41+43+44)
Blahož, Josef, 1932-
Ústavní systémy a politické strany v kapitalistických státech
1976
1
Dostupné
KN
342
Matoušek, Stanislav, 1927-
Vznik a vývoj společného státu Čechů a Slováků
1980
1
Dostupné

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Řezy

[Loading...]