Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-50 z celkem 131.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
342.9(075.8)
Horzinková, Eva, 1951-
Správní právo :
2009
1
KN
342.9(4)(075.8)
Pomahač, Richard, 1953-
Evropské správní právo /
2012
1
KN
342.9(075.8)
Sládeček, Vladimír, 1954-
Obecné správní právo /
2013
1
KN
342.9(075.8)
Sládeček, Vladimír, 1954-
Obecné správní právo /
2009
1
KN
342.9(075.8)
Horzinková, Eva, 1951-
Správní právo procesní /
2010
1
KN
342.9(075)
Skulová, Soňa, 1956-
Správní právo procesní /
2005
1
KN
342.9(075.8)
Horzinková, Eva, 1951-
Správní právo procesní /
2015
1
KN
342.9(075.8)(437)
Lukeš, Zdeněk, 1910-1991
Československé správní právo :
1981
1
KN
352/354:342.9(075.8)
Průcha, Petr, 1949-
Veřejná správa a správní právo /
2014
1
KN
342.9(075)
Hendrych, Dušan, 1927
Správní právo :
2012
1
KN
342.9(075.8)
Sládeček, Vladimír, 1954-
Správní právo :
2011
1
KN
342.9(075.8)
Horzinková, Eva, 1951-
Správní právo hmotné :
2010
1
KN
342.9.(075.8)
Hendrych, Dušan, 1927
Správní právo :
2016
1
KN
342.9
Svoboda, Petr, 1974-
Ústavní základy správního řízení v České republice :
2007
1
KN
342.9(075.32)
Masařík, Jiří
Správní právo :
2005
1
KN
M 342.4(437.3)
Ústava České republiky :
2003
1
KN
342.7
Člověk a lidská práva :
1969
2
KN
342.7
Mezinárodní dokumenty o lidských právech a humanitárních otázkách
1989
4
KN
342.4(437.6)=162.4
Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd
2013
1
KN
342.7
Úmluva o ochraně lidských práv a svobod a související dokumenty
1993
3
KN
342.7
Úmluva o právním postavení uprchlíků
1993
4
KN
342.7
Všeobecná deklarace lidských práv a související dokumenty
1993
3
KN
342.7
Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
1993
2
KN
342.4(437)(091)
Flegl, Vladimír
Ústavní základy Československé socialistické republiky :
1981
2
KN
342.727
Bedford, Carmel
Případ Rushdie :
1997
1
KN
342.7
Listina základních práv Evropské unie
2005
1
KN
061.1(4)
Evropská unie
Smlouva o Ústavě pro Evropu /
2005
1
KN
342.7(4)
Šišková, Naděžda
Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii /
2008
1
KN
342.5(4)
Cabada, Ladislav, 1973-
Proměny postavení prezidenta ve střední Evropě /
2014
1
KN
342
Matoušek, Stanislav, 1927-
Vznik a vývoj společného státu Čechů a Slováků /
1980
2
KN
342.4
Kuklík, Jan, 1967-
Vznik Československého národního výboru a prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939-1940 /
1996
1
KN
342.7
Dokumenty o lidských právech /
1969
2
KN
342.4(437.3)(075.8)
Nolč, Jiří, 1947-
Ústava České republiky v otázkách a odpovědích /
2004
3
KN
342.4(4)
Klokočka, Vladimír, 1929-2009
Ústavy států Evropské unie.
2.
2005
2
KN
342
Blahož, Josef, 1932-
Formy vlády a lidská a občanská práva v kapitalistických státech /
1981
1
KN
342.924
Adamec, Stanislav, 1938-
Vzory správních úkonů podle správního řádu s poznámkami /
1998
1
KN
342
Mates, Pavel, 1947-
Evidence, informace, systémy :
1997
1
KN
342(437)(091)
Vaněček, Václav, 1905-1985
Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945 /
1976
2
KN
342(437)"196/198"
Jičínský, Zdeněk, 1929-
Právní myšlení v 60. létech a za normalizace /
1992
1
KN
342(091)(075.8)
Kincl, Jaromír, 1926-1993
Všeobecné dějiny státu a práva /
1983
1
KN
342
Zouhar, Jan, 1949-
Základy teorie státu a práva :
1993
1
KN
342(1-66)(091)(075.8)
Vlček, Eduard, 1940-
Dějiny státu a práva socialistických zemí /
1983
1
KN
342.4(437)
Ústavní zákony a další ústavněprávní předpisy.
1994
2
KN
342(075.8)
Klíma, Karel, 1951-
Ústavní právo /
1995
1
KN
342(73+41+43+44)
Blahož, Josef, 1932-
Ústavní systémy a politické strany v kapitalistických státech /
1976
1
KN
342.4(437)(091)
Zdobinský, Stanislav, 1927-2010
Československá ústava - historie a současnost /
1989
3
KN
342.53(437.1)
Jičínský, Zdeněk, 1929-
Vznik České národní rady v době Pražského jara 1968 a její působení do podzimu 1969 /
1990
1
KN
342.7
Ústavní a mezinárodní ochrana lidských práv /
1997
1
KN
342(075.8)
Klíma, Karel, 1951-
Ústavní právo /
2010
1
KN
342.34(4)
Cabada, Ladislav, 1973-
Nové demokracie střední a východní Evropy :
2008
1

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]